Ви тут: Факультет
Русский
English
Deutsch
Français
Sunday, 22-09-2019
Іноземці подають до університету такі документи:

1. Документ про освіту та його копію.

2. Додаток до документа про освіту та його копію.

3. При вступі до магістратури: оригінал і копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми про попередню вищу освіту, кредити, тривалість навчання та успішність.

4. У разі академічної мобільності або відновлення навчання, починаючи з 2-го року: академічний сертифікат, виданий навчальним закладом за кордоном або в Україні.

5. Копія паспорта (паспорт надається студентом особисто). Для осіб без громадянства - посвідчення особи.

6. Страховий поліс про надання екстреної медичної допомоги.

7. Для етнічних українців: копія посвідчення закордонного українця.

8. 8 фотографій розміром 30x40 мм;

     Копія Документа про освіту, копія Додатка до документа про освіту, копія Документа про попередню вищу освіту і Академічна довідка повинні бути зареєстровані в країні їх видання, легалізовані в закордонному закладі України, перекладені українською мовою, а переклад нотаріально завірений. Копія паспортного документа повинна бути переведена українською мовою та нотаріально завірена.

       Спеціальності, за якими проводяться заняття російською мовою, можна переглянути на російськомовній сторінці сайту.

Cтуденти нашого підготовчого факультету

 .

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ (ХНАДУ)

Ректор: проф. Туренко Анатолій Миколайович

     Харківський національний автомобільно-дорожній університет було засновано у 1930 році, і він є одним із найстаріших вищих навчальних закладів України. Університет має IV (вищий) рівень акредитації. У серпні 2001 року Указом Президента України університету надано статус національного. Навчання іноземних студентів здійснюється в університеті з 1948 року. Близько трьох тисяч висококваліфікованих іноземних громадян-випускників успішно працюють в 67 країнах світу.

     Університет здійснює навчання і підготовку громадян України та іноземних громадян за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра і магістра, а також підготовку кандидатів наук. Термін навчання для одержання ступеня бакалавра становить 4 роки, а для отримання магістра - 1,5 роки. В університеті на підготовчому відділенні здійснюється навчання іноземних громадян за напрямом «Підготовка до вступу до вищих навчальних закладів України» для подальшого вступу до ВНЗ України. Відповідно до Ліцензії Міністерства освіти і науки України АЕ №527434, університет готує бакалаврів і магістрів для зарубіжних країн на денній та заочній формах навчання. Мовами навчання є російська та українська мови для всіх спеціальностей і англійська за напрямами підготовки Транспортні Технології, Будівництво Доріг, Комп'ютерні Науки та Інформаційні Технології. Для навчання за програмою бакалавра приймаються заявники на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого бакалавра або вищої освіти. За програмою магістра приймаються заявники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. Зарахування іноземців на навчання здійснюється за результатами співбесіди. Початок навчання - 1 вересня.

     Абітурієнт повинен отримати запрошення з ВНЗ і особисто надати документи до університету в період з 1 липня по 31 жовтня.

Офіційні мови навчання: українська, російська та англійська.Faculty for Training Foreing Citizens

 

Вартість навчання за рік становить:

 

на підготовчому відділенні - 1200 $; (укр., рос., англ. мови)

за програмою "Бакалавр":

     аннглійска мова викладання - 2000 $

     дневна - 1500$, 1600$, 1700$, 1800$

1500 $

Економічні спеціальності:

          1. Облік і оподаткування

           2. Менеджмент

           3. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

           4. Міхнародні економічні відносини

1600 $

Інженерна механіка (галузеве машинобудування)

Екологія и охорона навколишнього середовища (Екологія)

Матеріалознавство у машинобудуванні (Матеріалознавство)

Геодезія. Землеустрійо. Кадастр (Геодезія и землеустрій)

Інформаціоно-вимірювальна техніка (Метрологія)

1700 $

Автомобільна інженерія (автомобільный транспорт)

Транспортні технології та логістика (на автомобільному транспорті)

Інженернаа електромеханіка (електроенергетика, электротехніка, электромеханіёка)

Автоматизаці технологічних процесів (АКІТ)

Організація дорожнього руху (Транспортні технології)

1800 $

Будівництво автомобільних доріг (будівництво та цивільна інженерія)

Мости і транспортні туннелі (будівництво та цивільна інженерія)

Комп'ютерні науки (Комп'ютерні науки)

Інженерія програмного забеспечення Інженерія програмного забеспечення)

     заочна - 800$.

за програмою "Магістр" :

      дневна -  1800$, 1900$, 2000$

1800$

Економічні спеціальності:

          1. Облік і оподаткування

           2. Менеджмент

           3. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

           4. Міхнародні економічні відносини

Інженерна механіка (галузеве машинобудування)

Екологія и охорона навколишнього середовища (Екологія)

Матеріалознавство у машинобудуванні (Матеріалознавство)

Геодезія. Землеустрійо. Кадастр (Геодезія и землеустрій)

Інформаціоно-вимірювальна техніка (Метрологія)

1900 $

Автомобільна інженерія (автомобільный транспорт)

Транспортні технології та логістика (на автомобільному транспорті)

Інженернаа електромеханіка (електроенергетика, электротехніка, электромеханіёка)

Автоматизаці технологічних процесів (АКІТ)

Організація дорожнього руху (Транспортні технології)

2000 $

Будівництво автомобільних доріг (будівництво та цивільна інженерія)

Мости і транспортні туннелі (будівництво та цивільна інженерія)

Комп'ютерні науки (Комп'ютерні науки)

Інженерія програмного забеспечення Інженерія програмного забеспечення)

     заочна - 1000$.

     Іноземним студентам надається місце в гуртожитку. Вартість - 30 $ на місяць.

     За отриманням інформації звертайтеся за адресою: Україна, м Харків, 61002, вул. Ярослава Мудрого, 25, ХНАДУ, Факультет підготовки іноземних громадян.

Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків:

Тохтар Георгій Іванович

Tel./fax: +380577003855

Mobile: 0677558151

E-mail:tgi(at)khadi.kharkov(dot)ua.


Декан факультету підготовки іноземних громадян:

Кудрявцев В'ячеслав Михайлович

Tel./fax: +380577073680.

Mobile:  0999866675

E-mail: slavkudr@ukr.net